Referat frå stiftingsmøte i Naturvernforbundet i Vestnes

Stiftingsmøtet vart halde 31. mars 2008.

STIFTELSESMØTE – NATURVERNFORBUNDET I VESTNES – 31.3.2008

Åpning av møtet v / Fylkesleiar Øystein Folden

Foredrag om biologisk mangfald v/ Øystein Folden

Val av ordstyrar

Innkalling godkjent

Skrivar valgt

Protokollunderskrivere valgt

Budsjett – Styret får fullmakt til å fremje budsjett

Arbeidsplan – Første plan klar om eit år

Val av styre:

Interimstyre fortsett med same samansetning

Bernt Gjelsten – Leiar Magnus Jonsson – Kasserar Torbjørn Frostad – Styremedlem Monika Solevågseide – Styremedlem

Val av utsending til Fylkeslaget sitt Årsmøte:
Monika Solevågseide Bernt Gjelsten

Medlem i Fylkeslaget:
Leiar av lokallag Styret velger vara

Valkomite:

Lizette Hansson Frostad Hilde Ødegård

Revisor:

Torbjørn Frostad

Aktuelle saker og arbeidsfelt:

Masseuttak – Furneset Nedbygging av strandsona Fiske / oppdrettsproblematikk Ulovleg avfallsdumping Avfallshandtering Vasskvalitet i brakkvatnet i Flatevågen

18 personar møtte

Møte frå klokka 19.00 – 21.00

For Naturvernforbundet i Vestnes

Bernt Gjelsten Hilde Ødegård
Leiar Skrivar