Regional plan for Dovrefjellsområdet – fellesfråsegn

Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag har gitt ei fellesfråsegn til forslag til regional plan for Dovrefjellsområdet.

FNF er positive til arbeidet med Regional plan for Dovrefjellområdet og vil gi vår støtte til hovedmål for planen.

Samtidig har FNF en rekke kritiske kommentarer.