Reguleringsplan for Rv. 70 Øydegard – Brunneset: Naturomsyn manglar

I ein uttale til Statens vegvesen peikar Naturvernforbundet i Tingvoll på at Statens vegvesen ikkje har vurdert dei opplysningane om naturverdiar som er samla i naturbasen. – Det er ein alvorleg rutinesvikt når statlege etatar ikkje nyttar sine eigne data i planlegginga, seier Øystein Folden, leiar i Naturvernforbundet i Tingvoll.

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Tingvoll. Han har telefon 91 81 25 42.

Les uttalen frå Naturvernforbundet i Tingvoll til Statens vegvesen