«Reklame ja takk!» – Naturvernforbundet utfordrer kommunene

Naturvernforbundet arbeider for å få til en speilvending av dagen «Reklame nei takk» til uadressert reklame til en ordning der ja takk. Slik at de som ønsker reklame fester et merke med «Reklame ja takk» på sin postkasse. Disse får reklame i sin postkasse – vi andre slipper. Naturvernforbundet forsøker nå å få kommunene med på «Reklame ja takk-laget».

Om vi får til dette vil det trolig føre til flere tusen tonn mindre søppel på landsbasis. Dette vil være et viktig tiltak for å redusere avfallsmengdene. Naturvernforbundet har gjennomført en undersøkelse som viser at et klart flertall støtter Naturvernforbundets forslag til ordning.

Alle kommunene i Møre og Romsdal er utfordret til å fatte liknende vedtak. Disse vil bli overrakt Stortinget som skal behandle ordningen i forbindelse med behandlingen av ny markedsføringslov.

En oversikt over hvilke kommuner som har sluttet seg til Naturvernforbundets oppfordring er tilgjengelig på /cgi-bin/naturvern/imaker?id=118278.

Kampanjeleder er Sverre Stakkestad i Naturvernforbundet Hordaland. Han har telefon 90 95 06 19. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Hvem vil ha uadressert reklame? Undersøkelse fra Oslo

Eksempel på interpellasjon om uadressert reklame

Eksempel fra Sandnes kommune

Eksempel fra Porsgrunn kommune

Eksempel fra Bergen kommune

Vedtaket i Hareid kommune

Saksframlegget fra Ålesund kommune

Vedtak i miljøvernkomiteen i Kristiansund