Reox på Rausand og luktproblem

Epost til Reox 8. juli 2008.

Av Romsdals Budstikke i dag ser eg det er tale om luktproblem frå verksemda til REOX. Vi veit ikkje meir enn det som står i avisartikkelen vedlagt, men vil gjerne bli orientert om kva lukta er for noko og om når det er utsikt til at sjenansen blir borte.

Ei snarleg og enkel orientering er greitt no, pr. e-post, så kan vi heller bruke meir tid og gå meir i djupna av dette seinare om det er nødvendig.

Med helsing

Øystein Folden

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Svar frå Reox 9. juli 2008:

Hei Øystein Folden.

Som du ser fra avisene Driva og Romsdal budstikke har vi mottatt (3 direkte) klager på lukt. Det som lukter er ammoniakk (NH3) og det skal svært små og ufarlige mengder til før det lukter sterkt. En kjenner lukten av ammoniakk allerede ved 2 ppm og ved 10 ppm er lukten ubehagelig sterk.

Vi startet vår produksjonen her på Reox i januar 2008 etter omfattende ombygging av produksjonslinjen, spesielt på knuse avdelingen. Vi har like fullt hatt oppstarts problemer og som følge av dette har det vært enkelt episoder med lukt opp i Raudsand bygda. Dette har vi vært helt åpne om, beklaget og skrevet i våre månedlige informasjons skriv til innbyggerne på Raudsand (ca 150 hustander på og ved Raudsand). Av de tre som klaget, var en veldig aggressiv og ville ikke ha noe kommunikasjon med oss. Han truet også med å gå til media og andre som vil ha interesse av en slik sak hvis ikke lukt episodene opphørte umiddelbart, noe han da gjorde.

Som kjent har tidligere aktivitet på dette industri området en rufsete fortid. Nå er søster bedriftene Reox AS og Alumox AS heleid av Aleris International. De setter Helse, Miljø og sikkerhet meget høyt og det er villighet til å bruke tid og penger på å løse problemer relatert til miljø og lukt plager hos naboer. Noen løsninger kan være rask å få til, som endring av rutiner som ikke fungerer. Andre ting tar lenger tid å utbedre: problemet skal oppdages og eventuelle løsninger skal evalueres og deretter skal det bestilles og monteres. Vi kjører nå en linje hvor vi kjøper slik teknologi fra produsenter og leverandører som kjenner problemene, istedenfor å lage ”hjemme snekrede” løsninger som kanskje ikke fungerer. Gass tårnet er et eksempel. Neste uke får vi en mann opp hit neste uke fra Fog systems ( http://www.fogsystem.com/ ) for å se på løsninger på støv som kan komme fra lossing og lasting av aluminium oksid. Vi har derfor bedt om tålmodighet og forståelse frem til 15 september 2008, da vår igangkjørings tillatelse fra SFT skal evalueres og eventuelt omgjøres til normal drifts tillatelse.

Samtidig har vi full forståelse for at naboer som skal spise mat ute i fint sommer vær ”ser rødt” når kjenner de lukt fra fabrikken vår. Vi har beklaget dette, og vi jobber absolutt med disse problemstillingene.

På grunn av historien som har vært her på Raudsand er vi veldig sårbare overfor slike avis oppslag som har vært, og hvis det skal komme sterk negativ fokus på oss. Og det må legges til at vårt inntrykk er at flertallet av naboer er positive til oppstarten av Reox AS. Kommunen ved ordfører Rolf Jonas Hurlen har også gitt oss full støtte og kjenner godt til aktiviteten ved Reox AS. Nesset Kommune er en fraflyttings kommune (siste 3 år har vi mistet ca 300 innbyggere, av totalt 3000 innbyggere) og trenger sårt disse arbeidsplassene.

Så vårt budskap til innbyggere er at vi er veldig ydmyke i forhold til lukt hos naboer, men gi oss tid til å reagere og gjøre noe med dette.

Jeg legger ved 3 informasjonsskriv som er levert i postkassene i alle husstandene ved Raudsand, dvs. Informasjonsskriv nr. 3, (datert 10.07.08) er ferdig i dag og vil bli levert ut denne uken. Om ønskelig kan vi sende deg dette informasjonsskrivet per mail fremover når dette kommer ut, slik at du er informert om status på oppstarten av Reox AS. Jeg håper du finner det som står her nyttig og informativt.

Skulle du ønske mer informasjon fra oss ta gjerne direkte kontakt med meg.

Med vennlig hilsen


Vegard Øverås Lied


QA & HSE Manager