Retiroskogen

Vi har klaget på vedtaket om å tillate utvidelse av fotballbanen på Lubbenes. Alt må avklares i full åpenhet gjennom reguleringsplanen.

Det er usikkert når forslaget til en reguleringsplan blir lagt ut til offentlig høring. Faren for utbygging er uavklart. Arbeidet for å gjenskape en del av det gamle parklandskapet har dessverre stoppet opp. 

Da kommunestyret i 2016 vedtok boligbygging i skogen og utvidelse av MFK sin fotballbane, var grunnlaget to avtaler. Vi mener at det er en akseptert rettsoppfatning at avtaler ikke skal legge grunnlaget for planvedtak.

Vi ville derfor at kontrollutvalget i kommunen, som skal passe på at alt går rett for seg, undersøkte det som har skjedd. Vedtaket den 28.4 ble at utvalget vurderer at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre en undersøkelse som det anmodes om i henvendelsen fra Naturvernforbundet da det pågår et reguleringsarbeid for området.

Da innstillingen til kontrollutvalget ble lagt fram, ble søknaden fra Molde Fotball AS om utvidelse av fotballbanen inn på kommunen sin eiendom behandlet. Den 21.4 ga byggesaksavdelingen i kommunen dispensasjon for baneutvidelsen gjennom en rammetillatelse. Vi har klaget på vedtaket.