Retiroskogen

Vi ønsker å verne hele Retiroskogen

Molde fotball AS har søkt om dispensasjon fra den gamle reguleringsplanen for å utvide en fotballbane inn i Retiroskogen. Det er vist til en avtale med kommunen om erverv av en del av området. Det blir også argumentert med at i forslaget til ny reguleringsplan for Retiro vil arealet bli liggende under formålet idrett.

De frivillige som ønsker å gjenskape en del av det gamle parkområdet må vente til den nye planen er godkjent. I brevet til kommunen reagerer vi også på at planleggingsfirmaet har fått tilgang til kommunen sitt forslag til ny plan for Retiro. Vi krever snarlig offentliggjøring av planforslaget. Naturvernforbundet sitt mål er å verne om hele Retiroskogen.

Brevet finner du her.

Vi har også skrevet et leserinnlegg i Romsdal Budstikke