Rettferdig handel: Borgundkonfirmantene undersøker butikker

Fredag mellom 15.30 og 17.30 vil klesbutikker på Moa og dagligvarebutikker på Moa, Hatlane og Larsgården få besøk av Borgundkonfirmanter. Konfirmantene vil gjøre en enkel undersøkelse av butikkenes utvalg av varer med garanti for god handel mellom nord og sør (Max Havelaar), miljømerkede klær og varer (Svanen eller Blomsten) samt økologiske matvarer (merket med Debios Ø-merke). Konfirmantene vil også stille noen enkle spørsmål til betjeningen omkring disse varegruppene.

Med denne undersøkelsen ønsker konfirmantene å vise hvordan vi som forbrukere kan gjøre bevisste valg i butikkene. For det andre ønsker de å skape økt oppmerksomhet omkring og større etterspørsel etter miljømerkede, rettferdige og økologiske varer, slik at butikkene kan øke tilbudet.

Møre bispedømme har satt sammen en arbeidsgruppe for miljø og rettferd. Ressursgruppa ønsker økt fokus på rettferdig handel og miljø i konfirmantundervisningen og har tatt initiativ til undersøkelsene. – Vi har jo sett avisenes tester av matbutikker, som vanligvis bare fokuserer på pris. Maten skal først og fremst være billig, er budskapet. Vi tror ikke at norske forbrukere egentlig er så ensidig opptatt av pris, og ønsker å fokusere på andre kvaliteter i butikkene. Forbrukerne trenger skikkelig veiledning for å gjøre gode valg i butikken, derfor vil vi teste kles- og dagligvarebutikkene på miljø og rettferdig handel, sier Kjersti Finholt fra Naturvernforbundet og Christian Øien fra Natur og Ungdom, som skal hjelpe konfirmantene med gjennomføring av testen.

For ytterligere informasjon, se internettadressene under.

For spørsmål omkring undersøkelsen og for å avtale å være med, kontakt Kjersti Finholt på telefon 92 29 97 38 / epost kjersti_finholt(a)adsl.no eller diakon i Borgund menighet, Asbjørg Oksavik Sve på telefon 70 10 91 94 / epost asbjorg.oksavik.sve(a)kirken-aalesund.no.Mer informasjon:

Kirkens engasjement for miljø og rettferd Initiativ for Etisk Handel (IEH)

Etisk forbrukernettverk

Max Havelaar – merkeordning for garantert god handel

Stiftelsen Miljømerking – om Svanemerket og Blomsten

Grønn hverdag

Debio – statlig godkjenning av økologiske varer

Naturvernforbundet

Natur og Ungdom