Rettferdig handel: Skodjekonfirmantene undersøker butikker

Tirsdag 25. oktober mellom 17.00 og 19.00 vil dagligvarebutikker i Skodje få besøk av Skodjekonfirmanter. Konfirmantene vil gjøre en enkel undersøkelse av butikkenes utvalg av varer med garanti for god handel mellom nord og sør (Max Havelaar), miljømerkede varer (Svanen eller Blomsten) samt økologiske matvarer (merket med Debios Ø-merke). Konfirmantene vil også stille noen enkle spørsmål til betjeningen omkring disse varegruppene.

Med denne undersøkelsen ønsker konfirmantene å vise hvordan vi som forbrukere kan gjøre bevisste valg i butikkene. For det andre ønsker de å skape økt oppmerksomhet omkring og større etterspørsel etter miljømerkede, rettferdige og økologiske varer, slik at butikkene kan øke tilbudet.

Møre bispedømme har satt sammen en arbeidsgruppe for miljø og rettferd. Ressursgruppa ønsker økt fokus på rettferdig handel og miljø i konfirmantundervisningen og har tatt initiativ til undersøkelsene. – Vi har jo sett avisenes tester av matbutikker, som vanligvis bare fokuserer på pris. Maten skal først og fremst være billig, er budskapet. Vi tror ikke at norske forbrukere egentlig er så ensidig opptatt av pris, og ønsker å fokusere på andre kvaliteter i butikkene. Forbrukerne trenger skikkelig veiledning for å gjøre gode valg i butikken, derfor vil vi teste dagligvarebutikkene på miljø og rettferdig handel, sier Kjersti Finholt fra Naturvernforbundet og Mari Melbø Rødstøl fra Grønn hverdag, som skal hjelpe konfirmantene med gjennomføring av testen.

For spørsmål omkring undersøkelsen og for å avtale å være med, kontakt Kjersti Finholt på telefon 92 29 97 38 / epost kjersti_finholt(a)adsl.no.