Rogneskarvegen – Naturvernforbundet stiller spørsmål ved saksbehandlinga i Skodje kommune

Naturvernforbundet har klaga på utbygginga av ein turveg i Skodje. Kommunen forsøker å nekte å behandle klagen. Naturvernforbundet ber no Fylkesmannen om å oppheve vedtaket.

– Denne saka handlar prinsipielt sett om kvar og kor mykje veg som er bra for friluftsliv og naturoppleving, seier Øystein Folden, leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. – I tillegg har Skodje kommune har gjort så mange grove saksbehandlingsfeil at rettstryggleiken for turgåarar og natur er truga om dette får halde fram.

Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er ein viktig sak! Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Epost frå ordføraren i Skodje

Klagesaksbehandlinga i Skodje kommune – side 1

Klagesaksbehandlinga i Skodje kommune – side 2

Klagesaksbehandlinga i Skodje kommune – side 3

Klagesaksbehandlinga i Skodje kommune – side 4

Klagesaksbehandlinga i Skodje kommune – side 5

Les klagen frå Naturvernforbundet

Dom om skogsvegar frå Ryfylke