Rolleforståing

Om då Naturvernforbundet i Tingvoll blei invitert til å orientere kommunen om si rolleforståing.

Naturvernforbundet i Tingvoll fekk innbyding til Kultur-, miljø- og næringsutvalet sitt møte 1.2.2024 om å fortelje om si rolleforståing i kommunen.

Invitasjonen var som følgjer:

«Utvalg for kultur, miljø og næring i Tingvoll kommune har møte 1.2.2024 fra kl 09.00.

Undertegnede [Stein Erik Stubmo] og utvalgets leder har i fellesskap kommet fram til at det antakeligvis er en god ide å få deg som lokal representant for Naturvernforbundet til å holde en liten presentasjon for utvalget med følgende fokus:

  • Naturvernforbundet rolle ift kommunal forvaltning – slik dere ser deres rolle
  • Naturvernforbundets fokus og prioriteringer ift Tingvoll kommune
  • Hvordan Tingvoll kommune kan forholde seg til Naturvernforbundet på en konstruktiv måte og bruke Naturvernforbundet som en ressurs i lokalforvaltningen
  • Hvordan unngå «unødvendig» konfliktsituasjoner med Naturvernforbundet.»

I tillegg til å klage på to vedtak i same sak, som nok var opptakta til invitasjonen, så leverer Naturvernforbundet tenester på fleire felt og i betydeleg mengde.

Naturvernforbundet sin presentasjon finn de nedanfor.