Romsdalsmuseet overtar historisk materiale fra vernekampen Rauma/Ulvåa

Fellesutvalget for bevaring av Rauma/Ulvåa har fått Romsdalmuseet i Molde til å overta utvalgets arkiv over vernekampen som startet i 1970. Det var da Verneplan for vassdrag ble offentliggjort, men Rauma/Ulvåa var ikke med i denne planen. Arkivmaterialet er omfattende og fyller hele 35 arkivbokser på Romsdalsmuseet.

Her er ikke bare brev og andre dokumenter, men også en enestående bildesamling fra 1978, 246 bilder fra fotokonkurransen Sommerens brennpunkt. Bildene er en enestående dokumentasjon av natur og kultur i områdene som var truet av kraftutbygging. Margit og Morten Parelius’ Minnefond har støttet dette arkivarbeidet finansielt og Bjarne Kylling fra Åndalsnes har lagt ned svært mye arbeid i å sortere det omfattende materialet.

Les mer om materialet i pressemeldingen fra Romsdalsmuseet under.

Pressemelding fra Romsdalsmuseet om Rauma/Ulvåa-arkivet