Sæther boligområde i Kristiansund – reguleringsplan med store mangler

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy

Kristiansund kommune har sendt på høring detaljreguleringsplan for Sæther boligområde.

Pliktig konsekvensutgreiing er tidligere utsatt til å skulle innleveres sammen med reguleringsplan. I dette tilfelle er det ikke mangler ved konsekvensutgreiinga, men hele konsekvensutgreiinga mangler, og kan følgelig ikke godkjennes. 

Det antas at konsekvensutgreiing vil få fram mangler når det gjelder tilpassing til mål rundt naturmangfold. Videre er det en gammeldags tilnærming til samferdselsbehov i dette prosjektet.