Sætrefossen er berga!

NVE har fatta eit vedtak som fører til at fossen på Bjørke i Ørsta kommune framleis får renne. Naturvernforbundet er nøgd.

For meir informasjon kontakt Johan Hustadnes på telefon 90 97 55 23. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for bevaring av vassdraga våre

Van(n)styre i Ørsta – kronikk i Sunnmørsposten 11. mars 2006

Bakgrunnen for NVE sitt vedtak

Sunnmørsposten

Konsesjonsvedtaket frå NVE

Einar Saure om saka

Mørenytt om saka

Småkraftutbygging ikkje bra for reiselivet!