Samanblanding av Naturvernforbundet og Miljøvernforbundet

Epost til TVNordvest 26. juli 2007.

I reportasjen de hadde i dag om den såkalla straumkrisa blandar de saman Miljøvernforbundet og Naturvernforbundet.   Naturvernforbundet har leiar Lars Haltbrekken, og fylkesleiar Øystein Folden   Miljøvernforbundet er leia av Kurt Oddekalv og organisasjonen har truleg ikkje noko fylkesledd eller lokallag.   Sidan ein del av forhistoria er at Kurt Oddekalv blei ekskludert frå Naturvernforbundet for meir enn 10 år sidan, tykkjer vi det er bra om de ikkje blander saman organisasjonane. Det er ein del skilnader mellom organisasjonane både med omsyn til profil og arbeidsmetodikk.   Men de skal gjerne sende meir miljøstoff, gjerne frå båe organisasjonane.     Med helsing     Øystein Folden Naturvernforbundet i Møre og Romsdal