Sats på skolehagene!

Vedtatt på landsmøtet i Norges Naturvernforbund.

Skolehager er miljøvern i praksis. Skolehagene er viktige grønne lunger i et samfunn som blir stadig mer urbanisert. De er betydningsfulle for formidling av kunnskap om natur, kultur og økologi. Med økt fokus på miljøvern, riktig kosthold og fysisk aktivitet, vil skolehagene kunne spille en viktig rolle i undervisningen.

Skolehagene bidrar til å skape engasjement og forståelse for det økologiske samspillet på jorden. Barn og unge trenger å lære om samspillet i naturen og hvordan maten blir til. For mange bybarn er skolehagen den eneste muligheten de har til å oppleve den særlige formen for naturkontakt og samhandling som dyrking innebærer. Det er et viktig samfunnsansvar å sikre arealer som muliggjør dette. De siste årene har mange skolehager blitt nedlagt, og i Oslo har antallet blitt halvert de siste 20 årene. Dette er en utvikling som må snus!

Naturvernforbundet etterlyser en nasjonal satsing på skolehagene, og ønsker en omstilling til økologisk dyrking.

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Han har telefon 91 81 25 42.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen