Sjeldne fugler på Sula – fuglevandring mandag 25. mai kl 1800 i Veddemarka

Miljøvernministeren har bedt Sula kommune spesielt om å ta vare på den sjelde fuglen, dvergdykkeren. Djupviklitlevatnet i Veddemarka på Sula er et av svært få steder i Norge hvor den hekker. Naturvernforbundet ønsker å sette fokus på denne fuglen og hvilke konflikter den har med andre interesser som blant annet friluftsliv. Derfor arrangerer Naturvernforbundet en fuglevandring mandag 25. mai kl 1800 i nettopp Veddemarka hvor temaet er fugleliv og friluftsliv.

Stein Eric Solevåg er fugleguide. Veddemarka er et fuglefredningsområde, og deler av området er naturreservat. Med flere vann og myrer og tett skog er her et rikt fugleliv med sjeldne arter som bl.a. kvitryggspett. Sula kommune har fått et spesielt ansvar fra miljøvernministeren om å ta vare på dvergdykkeren, det er derfor spesielt interessant å vite mer om hvor og hvordan denne lever slik at vi kan forvalte den på en best mulig måte. Geir Haugli, daglig leder i Friluftsrådet for Ålesund og omegn, vil guide oss i det fine friluftsområdet som Veddemarka er. Han vil også drøfte eventuelle konflikter mellom fuglelivet og friluftslivet, snakke om rekreasjonsverdien av et rikt fugleliv, samt tilrettelegging for friluftslivet.

Oppmøte på Lømyra idrettsanlegg (Lømyrvegen 63) kl 1800. Ta med ettermiddagskaffen for en rast ved gapahuken til Fiskerstrand Skule.

Veibeskrivelse: Kjør mot Langevåg, gjennom Mauseidvågen og til venstre på veien som heter Rørstadmarka, første vei til høyre er Lømyrvegen, denne kjøres til enden.

Kontaktperson for denne saka er leder i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn, Kjersti Finholt, telefon 92 29 97 38.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen