Sjøkabel må vere eit reelt alternativ

Naturvernforbundet er opptatt av at utredningsprogrammet må sikre at sjøkabel blir utgreidd som eit reelt alternativ. Sjølve konsekvensutgreiinga for sjøkabel må vere omfattande nok til å vere eit grunnlag for ei avgjerd om sjøkabel i NVE, Olje- og energidepartementet eller eventuelt Stortinget.

Det skriv Naturvernforbundet i Møre og Romsdal om utkastet til utredningsprogram for den nye kraftlina.

Naturvernforbundet ønskjer også utreda om sjøkabelen kan gå til Aukra/Fræna i staden for til Ørskog, og om det er mogleg å klare seg med ein kabel med kapasitet tilsvarande den som blir lagt til Nederland.

Kontaktpersonar er:

Øystein Folden, 91 81 25 42

Øystein Solevåg, 40 23 47 05 Ja, dette er ein viktig sak! Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les heile uttalen til NVE

Innspel frå Folkeaksjonen