Skepsis til olje på Mørekysten

Pressemelding fra Møre og Romsdal Natur og Ungdom.

Fylkesadministrasjonen skal utarbeide et høringsvar etter at tre blokker på Mørekysten ble lyst ut i 20.konsesjonrunde. Dette er bra, men veldig naturlig.

Det at fylkesadministrasjonen viser motstand mot olje på Mørekysten er vel og bra, men ikke annet enn forventet. Natur og Ungdom har lenge sagt at vi i Møre og Romsdal må vise motstand mot olje på Mørekysten, av hensyn til det yrende fiskelivet der – uttaler Kristi Langli, leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom.

20.konsesjonsrunde startet forrige uke, og tross alle advarsler og faretegn lyste Olje og Energiminister Åslaug Haga ut noen av Norskehavets mest sårbare områder. Mørekysten er et av Norges største gytesteder for sild, og det er også et stort gytested for hyse, torsk og sei.

Kristi Langli uttaler videre – Det er nå viktig at alle i Møre og Romsdal står sammen og viser sin motstand mot oljeindustriens rasering av kysten vår. Vi vet ikke konsekvensene av olje på Mørekysten, men vi vet det være katastrofalt for livet i sjøen.

For mer kontakt:

Kristi Langli : 915 60 948

mr@nu.no