Skiløype – tilrettelegging i myr

Naturvernforbundet i Tingvoll spør Tingvoll kommune om korleis naturomsyn er sikra i samband med ein søknad om ei skiløype på Stigan.

Saken gjeld ei rikmyr der eit idrettslag ønskjer å gjennomføre inngrep for å leggje til rette for ei skiløype.