Skinvik kraftverk – utan magemål

Naturvernforbundet er ikkje nøgd med planane om å bygge ut Skinvik kraftverk i Austefjorden.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal ser på utbygging av elva over kote 100 moh som uakseptabelt.

Leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for bevaring av vassdraga våre

Les uttalen frå Naturvernforbundet

Nettilknytning for småkraftverk i Volda – foredrag frå Tussa