Skogsveg i Tingvoll – innspel frå Naturvernforbundet

Mange trur Naturvernforbundet er mot alle skogsvegar. Dei spør difor korleis Naturvernforbundet vil få ut all den uønska grana i fylket. Eit godt døme på synspunkta til Naturvernforbundet er ei fråsegn frå Naturvernforbundet i Tingvoll til ein planlagd skogsveg i Tingvoll.

unknown

I Tingvoll har kommunen, landbruksnæringa og Naturvernforbundet forsøkt å finne fram til samarbeidsformer. Dette vil alle tre tene på.