Skorpa og kommuneplan

Epostkorrespondanse med plansjefen i Kristiansund.

Fra: Øystein Folden
Sendt: 7. september 2006 21:53 Til: Geir Aakvik Emne: Re: Svar på forespørsel om Skorpa/KP

Takk for kjapt og greitt svar. Naturvernforbundet vil nok vere interessert i at Skorpa held fram med å vere «grøn» også i framtida. Såpass til pustehol må ein by som Kristiansund ha.


Øystein Folden leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 6630 Tingvoll tlf 918 12 542/71 53 33 31 epost: moreromsdal(a)naturvern.no
www.naturvern.no/moreromsdal

Geir Aakvik <geir.aakvik(a)kristiansund.kommune.no>:

Hei!

Med unntak av eksisterende bebyggelse og et område langs sjølinja østover fra den den tidligere klippfiskbrygga til Visnes, er hele Skorpa avsatt til landbruks-, natur-, og friluftsområde. Arealdelen av kommuneplanen er nylig revidert og fikk sin sluttbehandling i bystyret 20.6.06. Arealbruken for Skorpa ble ikke endret ved denne revisjonen.

Jeg beklager at nettsidene våre ikke er oppdatert mht. den nye planen og skal forsøke å få dette på plass snarest. Jeg vedlegger ei pdf-fil med plankartet og håper du kan få lastet den ned på din maskin. Da kan du zoome deg inn på ønsket område for å se nærmere hva de respektive områdene er avsatt til. Du vil kunne se at deler av Skorpa er skravert som et mulig utbyggingsområde etter planperiodens utløp (2012), men denne skavuren/kategoriseringen har ingen rettslig virkning i motsetning til den øvrige arealkategoriseringen. Bestemmelser til planen er også inntatt på plankartet.

Jeg antar din henvendelse har sammenheng med mediaoppslagene om salg av Skorpa og kjøpernes planer for øya. En realisering av disse planene vil være i strid med gjeldende plan for Skorpa. Kjøperne er således avhengig av at politikerne gjør nye og endrede planvedtak dersom utbyggingsplanene skal realiseres. Dette kan skje ved neste eller senere revisjoner av arealdelen (tidligst i løpet av neste kommunestyreperiode) eller gjennom utarbeidelse av reguleringsplan.

Med vennlig hilsen

Geir Aakvik plansjef

Kristiansund kommune Utviklingsseksjonen Boks 178 Tlf. dir. 71 58 61 90 6501 Kristiansund Mobil 91 61 31 34
geir.aakvik(a)kristiansund.kommune.no
www.kristiansund.no

Arealdelen for Skorpa