Skuffet over Arbeiderpartiets stadig økende gasstørste

Pressemelding fra Møre og Romsdal Natur og Ungdom.

Asmund Kristoffersen (Arbeiderpartiet) uttrykte på fredag (11.04) at han var fornøyd med at Industrikraft Møre anket NVE’s avslag på gasskraftverk i Fræna.

– Vi er svært skuffet over Arbeiderpartiets utspill, vi må satse på fornybar energi og da gjerne utbygging av vindkraft, sier Kristi Langli, leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom.

NVE ga Industrikraft Møre avslag på søknaden om et gasskraftverk i Fræna. NVE avslo på grunn av manglende CO2-rensing.

Kristi Langli sier videre -Dette er første gangen NVE har avslått et gasskraftverk på grunn av manglende CO2-rensing. Vi i Natur og Ungdom var veldig fornøyd over NVE’s avslag, og er nå utrolig skuffet over det Aasmund Kristoffersen uttaler. Han har vært aktiv rundt miljøspørsmålet i media, og har en rekke ganger uttrykt ønske om mer vindkraft i Møre og Romsdal. Det at han nå er enig med anken til Industrikraft Møre er et tilbakslag i hans, og arbeiderpartiets miljøpolitiske syn.

Møre og Romsdal har noen av Europas beste vindressurser, og disse bør utnyttes nå. Det er ikke tid nok til å vente på nyere og bedre teknologi.

For å holde våre mål i henhold til Kyoto-avtalen er gasskraftverk uten rensing helt uholdbart.

Kontakt for mer informasjon:

Kristi Langli, leder: 91 56 09 48

mr@nu.no

Lise Staurnes, styremedlem: 92 49 48 03