Slått av verdifulle kulturlandskap i Tingvoll

Naturvernforbundet i Tingvoll har i 2015 utført skjøtsel av to viktige kulturlandskap, Aksneset og Liaslettet.

Det ligg no føre rapportar for kva skjøtsel som er utført i løpet av 2015. Dette gjeld både hogst, fjerning av ris og kratt samt slått.

I samband med skjøtselen er det også registrert artar som blei funne.