Slåttedagar på Vollasetra 10. – 12.8.2018

Her kan du lære om slått og bruke ljå, lære om natur, gå tur og treffe nokon du ikkje kjenner frå før. Vollasetra ligg i Sunndal kommune, halvannan time fottur frå bilveg/busstopp.

Ta kontakt med Øystein Folden, tlf. 91812542 for informasjon. Påmelding innan 4.8.