Slåttemark og blomstereng

Det er fleire arrangement i løpet av sommaren der ein kan oppleve blomstereng og stell av slike i form av slått. Nokre av dei finn du meir om her.

Fine slåttemarker og blomsterenger blir ikkje til av seg sjølv. Både Naturvernforbundet og andre driv ein del med kurs og skjøtsel. Dette går det an å vere med på. Ta ein titt på lista nedanfor, så finn du kanskje noko som er aktuelt for deg. For meir informasjon om Naturvernforbundet sine arrangement, ta kontakt med fylkessekretæren. For desse arreangementa kjem det meir informasjon litt etter kvart.

18.6.2023:

Markdag: Slåttemark og pila alm. Mogstad i Surnadal. Landbruk Nordvest.

https://nordvest.nlr.no/kalender/2023/06/landbrukNordvest/fagdag-slattemark-og-pila-alm

18.6.2023

Villblomstenes dag. Sunndal. Norsk Botanisk Forening/Risken

https://risken.soppognyttevekster.no/nettbutikk/arrangement/villblomstenes-dag-i-sunndal/

25.7.2023

Markdag: Slåttemark og solblom. Sollia i Vaksvika. Landbruk Nordvest.

: https://nordvest.nlr.no/kalender/2023/06/landbrukNordvest/fagdag-slattemark-og-solblom

20.7.2023:

Slåttedag. Tingvoll museum. Nordmørsmusea.

https://nordmorsmusea.no/hva-skjer/aktivitetsdag-tingvoll-slattadag-20-07-23/

August 2023:

Slåttehelg. Vermedalssetran i Rauma. Naturververnforbundet.

Sommaren 2023:

Slått i Molde. Lingedalen. Naturvernforbundet i Molde.

Sommaren 2023:

Slått i Tingvoll. Fleire slåtteteigar. Naturvernforbundet i Tingvoll.

Sommaren 2023:

Stell av kystlynghei. Småge i Aukra. Naturvernforbundet/FNF