Slutåshaugen i Tomrefjord: Naturvernforbundet kritiske til omregulering

Bygging av naust bør difor avgrensast og bustadar og fritidshus bør plasserast utanfor 100-metersbeltet, meiner Naturvernforbundet i Vestnes.

Naturvernforbundet i Vestnes har gitt fråsegn til offentleg ettersyn av reguleringsplan for gnr 60, bnr 7 på Slutåshaugen i Tomrefjord. Føremålet med reguleringsendringane er å gå over frå turisme til å selje tomter (ubygde/bygde) til hytter, hus og naust.

Bernt Gjelsten er leiar av Naturvernforbundet i Vestnes. Han har telefon 97 18 60 58.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les fråsegna frå Naturvernforbundet i Vestnes

Slutåshaugen i Tomrefjord