Søknad om midler til øyremerka tiltak mot framande organismer – spreiing langs Aursjøvegen

Søknad til Miljødirektoratet

Søknaden er innvilga.