Søknad om tareoppdrett på Ohrstranda – fråsegn frå Naturvernforbundet

Naturvernforbundet har gitt fråsegn til ein søknad om tareoppdrett på Ohrstranda. Naturvernforbundet meiner søknaden manglar vesentlege vurderingar for å kunne bli behandla.

Naturvernforbundet peikar i fråsegna på ei rekke punkt det er nødvendig å få utgreidd betre.