Sølvarve på Plantasjens nettsider

Miljødirektoratet «registrer» lovbrot – men gjer dei noko med det?

Naturvernforbundet har påvist at Plantasjen bryt lova og held fram med å selje ein ulovleg art.

Naturvernforbundet er ikkje imponert over Miljødirektoratet sin respons:

Fra: Kari Løkken
Sendt: fredag 15. desember 2017 11:37
Til: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
Emne: Sølvarve på Plantasjens nettsider

Til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal ved Øystein Folden

Viser til henvendelse fra dere datert 3. desember 2017 angående sølvarve på Plantasjens nettsider.  

Vi takker for henvendelsen og vi vil følge opp saken med Plantasjen.   

Miljødirektoratet  informerer om at vi fant sølvarve i salg hos Plantasjen i forbindelse med en hagesenteraksjon som ble gjennomført i fjor vår.  

Plantasjen bekreftet den gang overfor Miljødirektoratet at salget ble stanset umiddelbart i alle butikkene og at det ikke lenger ville være mulig å kjøpe sølvarve fra Plantasjen.  

Vi forutsetter følgelig at sølvarve ikke har vært solgt av Plantasjen etter det og at sølvarve heller ikke vil finnes i Plantasjens sortiment neste sesong (vår/sommer 2018).

Med hilsen

Kari R. T. Løkken
sjefingeniør, produkttilsynseksjonen

Beskrivelse: cid:image001.png@01CE73E7.660B2890

Miljødirektoratet i Oslo
Telefon: 93265334

Nett: www.miljødirektoratet.nowww.miljøstatus.no