Søppelfylling på Larsnes – rydda opp etter innspel frå Naturvernforbundet

Naturvernforbundet vidareformidla eit tips om forsøpling til Sande kommune. Tipset førte fram.

Naturvernforbundet sendte tips 27. mars. Tre veker seinare fekk vi melding om at dette var rydda opp i.