Sparing gjør mobile gasskraftverk unødvendige

På et seminar fredag la Naturvernforbundet legg fram ferske tall som viser at satsing på energisparing i Midt-Noreg vil kunne hindre mobile gasskraftverk.

Det var Møre og Romsdal Arbeiderparti som arrangerte energiseminar fredag. Her var Naturvernforbundet invitert som en av innlederne, og det ble en livlig debatt om energi- og klimaspørsmål.

Et viktig tema var forsyningssituasjonen i Midt-Norge fram til 2010, altså fram til det vil være aktuelt med gasskraft, store vindmølleparker eller nye store kraftlinjer i regionen. Statnett foreslår nå bruk av mobile gasskraftverk for å dekke opp kraftforsyningen i kritiske perioder.

Øystein Solevåg fra Naturvernforbundet påpekte at dette i tillegg til å være en unødvendig løsning, satsing på energisparing og alternativ energi kan løse forsyningssituasjonen, også var miljømessig svært uheldig. Mobile gasskraftverk forurenser mer enn kullkraftverk.

– Situasjonen er et klassisk eksempel på at ingen har tatt ansvar for å finne en bærekraftig løsning på energisituasjonen i Midt-Norge, mener Naturvernforbundet. Selv om mobile gasskraftverk trolig vil være en dyrere og dårligere løsning enn energisparing, er Statnetts mandat bare å bygge mobile gasskraftverk; energisparing er ikke Statnetts jobb.

Naturvernforbundet er fornøyd med å ha fått en dialog med Arbeiderpartiet i denne saken, og påpekte at det er betydelige politiske utfordringer på dette feltet.

Naturvernforbundets deltaker i debatten, Øystein Solevåg, har telefon 40 23 47 05.

Fylkesleder Øystein Folden er hovedansvarlig for vedlagte notat om satsing på energisparing og fornybar energi. Han har telefon 91 81 25 42.

Egil T. Ekhaugen er fylkessekretær i Møre og Romsdal Arbeiderparti. Han har mobil 41 61 52 17. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid

Les foredraget til Øystein Solevåg frå Naturvernforbundet

Naturvernforbundet med alternativet til mobile gasskraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat mener Norge vil være i kraftbalanse i 2020

Les invitasjonen til energiseminaret

Energikrise i Møre og Romsdal? Prosjektoppgåve Naturvernforbundet har gitt innspel til

Kraftvarmeverket på Skogn/Trønderpipe

Econ: Konsekvenser av kraftsituasjonen i Midt-Norge

Econ-rapport om energiforsyningssituasjonen i Midt-Norge

Presentasjon av Industrikraft Møre

Istad Nett om energiforsyningssituasjonen

Hydro om energiforsyningssituasjonen

Statnett om energiforsyningssituasjonen