Spennende miljøgiftseminar i Ålesund i helga

Lørdag 8. og søndag 9. oktober arrangerer Naturvernforbundet miljøgiftseminar i Ålesund. Programmet er nå klart. Lørdagen er presse og andre interesserte velkommen til å komme og delta. Søndagen er et internt arrangement for Naturvernforbundets og Natur og Ungdoms medlemmer.

Mange av deltakerne på seminaret vil være medlemmer i Naturvernforbundets nasjonale miljøgiftutvalg. Bakgrunnen for at seminaret er lagt til Ålesund er nok den store oppmerksomheten utslippene av bromerte flammehemmere til Åsefjorden har fått. Det er også ventet deltakere fra Naturvernforbundet i Nordhordaland, som har vært involvert i arbeidet med den tyske ubåten utenfor Fedje.

NATURVERNFORBUNDETS MILJØGIFTSEMINAR, ÅLESUND 8. – 9. OKTOBER

Program:

Sted: Rogne trafikkskole, Storevågen på Blindheim i Ålesund

Lørdag 8.oktober (Åpent for alle)

11.15 Tom Erik Økland: Miljøgifter i sjømat (rapport) 11.55 Per-Erik Schulze: Miljøgifteffekter på fauna og flora 12.30 Lunsj 13.30 Jens Skei (NIVA): Resultatene fra pilotprosjektene for sedimentopprydding 14.15 Arne Anders Sandnes (SFT): Hvor er det aktuelt med opprydding og utfordringer i arbeidet 15.00 kaffe og tepause 15.15 Jon Bjartnes: Motgift mot ansvarspulver – politikk mot nye miljøgifter. 16.00 spørsmål og diskusjon

Ca 19.30 Felles middag

Søndag 9.oktober (internt for NNV og NU)

9.30 Gruppediskusjon, planlegging av framtidig arbeid med miljøgifter i NNV og NU 11.00 liten pause 11.10 – forts. diskusjon, Oppsummering og avslutning 12.30 Lunsj for de som ønsker,

Mer informasjon: Leder Maiken Pollestad Sele i Miljøgiftutvalget i Naturvernforbundet treffes på telefon 41 20 22 40.

Foredrag om DEHP-forurensningen

Foredrag om DEHP-opprydding

Vurdering av miljøgiftsituasjonen i verda

Deltakere på Naturvernforbundets miljøgiftseminar i Ålesund i oktober 2005 besøker anleggsområdet for opprydding av DEHP-forurenset jord på Blindheim.

Deltakere på Naturvernforbundets miljøgiftseminar i Ålesund i oktober 2005 besøker anleggsområdet for opprydding av DEHP-forurenset jord på Blindheim.