Spørsmål om avfallshandtering ved riving av forsamlingshus i Halsa

Naturvernforbundet har fått eit tips om at det i samband med rivingsarbeid på Enge forsamlingshus blei brent rivingsavfall. Halsa kommune stadfestar dette.

Naturvernforbundet vil truleg ta vidare tak i saka, det er noko spesielt at kommunen gir løyve til villbrenning av rivingsvirke.

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Han har telefon 91 81 25 42.

Brev frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Halsa kommune

Svar frå Halsa kommune med stadfesting av brenning