Spørsmål om blomster og bier

Styremedlem i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn, Geir Ole Sætremyr, har sendt spørsmål til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Det har over det siste året kome fram at ein globalt sett opplever stor tilbakegang i bestanden av bier, inkludert honningbier, med dei konsekvensar dette måtte få knytt til bl. a. den globale matproduksjonen.