Spørsmål om brenning av bustadhus som brannøving – avfall og forureining

Epostkorrespondanse med Nesset kommune.

Fra: Anonym Sendt: 22. september 2008 11:29 Til: moreromsdal(a)naturvern.no Emne: brenning av bolig


Hei fikk svar fra brannsjefen i dag og han har ikke gitt tillatelse til brenning, ikke har dem mottatt branmelding på det heller.

Gunnar Aastad som behandler byggesøknadder og riving kan kansje svare på om det har vert gitt tillatelse til dette og om det er innlevert avvfalsplan.

Jeg går utifra at kommunen og Brannsjefen følger dette opp.


Fra: Anonym Sendt: 22. september 2008 10:47 Til: moreromsdal(a)naturvern.no

Emne: brenning av bolighus

Hei viser til samtaleder i dag vedrørende nedbrenning av bolighus i Nesset kommune.

Jeg har sterke misstanker om at det ved nedbrenning av bolig i Eidsvåg i helga, har avfalsforskriften og forurensingsloven blitt brutt.

Jeg har i helga kontaktet Kolbjør Megård hos fylkesmannens miljøveravdeling og Politivakta på Nordmøre, Politiet anbefalte å anmelde forholdet om tilfellet er at noe lovverk er brutt.

Det hadde kansje vert en ide å koble inn avisen for å belyse å tvinge fram en reaksjon fra kommunen, da jeg vet at de har som vane å dysse ned slike saker til de blir konfrontert i media og må svare for seg.

Nedenfor finner du e post sendt bransjefen i Nesset.

Håper dere finner ut av dette, og strammer opp kommunen for det trengs.

Med hilsen Anonymisert

til : ‘bjarne.bakken@nesset.kommune.no’

Hei jeg ønsker informasjon rundt nedbrenningen av våninghuset på Gnr. 55, bnr 14 hjemmelshaver GJELSTEN INGRID SOLFRID,

1) har det vert holdt brann øvelse her, viss ikke hvorfor har ikke branvesenet rykket ut og slokt brannen.

2) Har det vert gitt tillatelse til nebrenning av huset

Til opplysning er saken meldt Nordmøre Politi kammer for mulig brudd på avfalsforskriften og forurensings loven.

Fylkesmannens miljøvern avdeling er også varslet og det saken vil bli følgt opp over helgen.

Ber om deres tilbakemelding snarest.


Fra: Øystein Folden [foldengp@start.no]

Sendt: 22. september 2008 23:45

Til: Nesset kommune

Emne: brenning av bustad

Naturvernforbundet er kjent med at brannsjefen i Nesset kommune har fått førespurnad om avfallssida ved nedbrenning av eit hus på gnr 55 bnr 14 nyleg (sjå svaret nedanfor frå 22.9.08).

Vi går ut frå at saka ikkje er ferdig med dette svaret. Naturvernforbundet ønskjer å bli orientert om denne saka, gjerne med kopi av aktuelle brev.

For oss er det greitt med kopi av brev digitalt til moreromsdal@naturvern.no eller til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal v/Øystein Folden, 6630 TINGVOLL

Med helsing

Øystein Folden

leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Hei

Til dine spørsmål:

Nesset brannvesen har ikke hatt øvelse på aktuelt objekt.

Brenningen var ukjent for brannvesenet og det har ikke kommet inn noen brannmelding. Derfor er det ikke rykket ut i dette tilfellet.

Nesset brannvesen har ikke gitt tillatelse til brenning.

Det har ikke vært holdt øvelse på dette objektet fra Nesset brannvesen sin side.

Nesset brannvesen var ikke kjent med og har ikke rykket ut for slokking da det ikke har kommet inn meldinger om noen brann.

Det er ikke gitt tillatelse til brenning fra vår side.

Mvh

Bjarne Bakken

brannsjef