Spørsmål om lukking av møte i rovviltnemnda

Spørsmål frå Naturvernforbundet i Midt-Noreg til Rovviltnemnda i region 6.

Rovviltnemda lukkar mange sentrale saker i sitt møte.

Naturvernforbundet ber om ei grunngjeving og drøfting av dette.