Spørsmål om utlegg av ledning – Husøya

Spørsmål fra Naturvernforbundet til Kristiansund kommune.

Vi har observert at det den 13.06.2013 har vært arbeid med en sjøledning fra nordvestre ende av Husøy, dvs. Franzefoss Gjenvinning sitt anlegg og utover i sjøen. Dette har vært aktiviteter som har foregått både innenfor og tett opp til vernesona for Fugløya Naturreservat.

Naturvernforbundet vil gjerne ha dokument for løyver som kommunen har gitt i forbindelse  med dette.

Med vennlig Hilsen

JF Schmedling