Spørsmål til Rindal kommune om friluftsområde

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal spør Rindal kommune i reguleringssak.

I Driva er det nyleg omtala ei sak om Skifaret, eit friområde og ei komande regulering. Naturvernforbundet kjenner ikkje saka frå før, men det kan sjå ut til at saka omfattar vårt interessefelt, slik at vi har lyst til å vite litt meir om saka. I første omgang har vi difor interesse av å få lenke til saka, slik at vi kan lasta ho ned.   Vidare har vi eit spørsmål no: – Er det gjort registreringar av barn sin faktiske bruk av dette området i samband med denne saka?