Spreiing av framande artar – Naturvernforbundet ber om hjelp frå grunneigarar og kommune

I eit brev til Hustadvika kommune viser Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til at lutzgran spreier seg i fjellområdet ved Stemshesten, Sjurvarden og Skottenvarden. Naturvernforbundet ønskjer hjelp frå kommunen til å kome i kontakt med grunneigarane i området, det er nødvendig å starte eit arbeid for å fjerne tre.

Naturvernforbundet har gjort eit kartlegging av spreiing av sitkagran / lutzgran i fjellområdet i mai 2020. Det viser seg at lutzgrana spreier seg fort i området, det vil vere nødvendig å sette i gang eit arbeid for å fjerne desse plantane.