Spreiing av japanlerk i Møre og Romsdal

Søknad til Miljødirektoratet.

Naturvernforbundet i MR sin søknad om kartlegging av japanlerk har fått løyving fullt ut av Miljødirektoratet til prosjektet.