Spyling av rør i Kristvika – Naturvernforbundet ber om miljøopplysningar

Etter tips har Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy sendt ein forespørsel til Fylkesmannen i Møre og Romsdal om miljøinformasjon frå verksemd på Averøya.

Etter tips fra publikum er Naturvernforbundet blitt klar over at det om dagen er stor aktivitet i Kristvika på Averøy i forbindelse med lagring, klargjøring ,utspyling og videre transport av rør til transportrørledningen Polarled. Det er særlig utspylingsaktiviteten som Naturvernforbundet finner interessant og har noen spørsmål til.

Naturvernforbundet har fått melding om at det er lagt ut et større betongdekke og at det er montert en større spylerigg.

I sammenheng med disse aktivitetene er det naturlig at det finnes en utslippstillatelse og ikke minst en vurdering av de konsekvenser utslippet har for naturmiljøet. Det vil også være naturlig at naturmangfoldloven §8-12 og 49 er vurdert.

Denne saken har mange likhetstrekk med saken rundt West Navigator fra 2012 på Vestbase, der hele skipes skrog over vannlinjen ble overflatebehandlet på sjøen, uten at noe avvirket materiale ble samlet opp eller levert godkjent mottak. Jfr. forurensningsforskriften § 29-3 og 29-4.

Naturvernforbundet ber derfor om å få tilsendt godkjent utslippstillatelse for de over nevnte aktivitetene, sammen med nødvendige vurderinger gjort med utgangspunkt i naturmangfoldlovens retningslinjer.