Stabeldammen – ei klage verdt

Kristiansund kommune gjorde vedtak om nok eit prosjekt der naturen må vike for handelen. No blir det klage.

stabeldammen

Kristiansund kommune har rikeleg med kjøpesenter. Det står mykje verre til med naturen. Tjønner, sjølv om dei ikkje er urørt natur, og myr, er naturtypar det er lite av i gamle Kristiansund. Fugleliv som likar slike stader har dårlege kår. Kommunen har i 2015 vedtatt klimakrise, men gjev løyve til å grave opp masse myr. Samfunnsdelen til kommuneplanen blei vedtatt i 2020, med heilt andre mål enn å sprenge plass til fleire kjøpesenter.

Klagefristen er 24.12.2022. Kommunen seier at alle kan klage. Naturvernforbundet sender klage og oppmoder andre til også å gjere det. Om ein ikkje får det til, så kan ein jo støtte Naturvernforbundet ved å bli medlem.