Statnett si linjerydding

Naturvernforbundet har fått klage på Statnett sin linjerydding langs Litjdalselva i Sunndal.

Illustrasjonsbilete av søppel i naturen

Bildene viser sluttresultatet av Statnetts  linjerydding langs Litjdalselva . Bildene er datert  8 uker etter. Den kjente  turistvegen  ”Aursjøvegen”  går her –  Sunndalsøra – Eikesdal  . Under nedfelte trær finnes nasjonalplanten bergfrue spredt langs skråningen . Denne vakre fylkesplanten for MR er avmerket på kart over dalen (Artsdatabanken)  og blir guidet til . Statnett har heller ikke fjerna trær som ligger henslengt ved  fiskeplassene, utrolig nok .

Bildene taler egentlig for seg selv. Selv om trær er  organisk nedbrytbart, så vil det ta flere år før dette er borte . Flere enn meg  har kvista og tynna skog langs denne elva med ujevne mellomrom i snart 50 år og noe er lært .                          

De kortvokste og nedhogde seljene langs elvekanten ville aldri ha nådd  bort  til kablene eller hindret fremtidig linjearbeid her. Kommunens folk har tidligere pleid å  kviste  her på en utmerket måte, men så fjerna treavfallet.  

Statnett selv om Statnett – sitat: ”Vi er nå inne i en omfattende investeringsfase som på en – miljøvennlig måte- skal forme fremtidens kraftnett”.