Stokkelva kraftverk – Naturvernforbundet krevjer tilleggsutgreiing

Naturvernforbundet ber om tilleggsutgreiingar av konsekvensar for naturmangfald før vidare behandling av søknaden frå Stokkelva kraftverk i Halsa.

Naturvernforbundet er i utgangspunktet kritisk til å gi konsesjon til eit lite uregulerbart kraftverk i regionen.