Stor økning i Møre og Romsdal – Natur og Ungdom krever handling

I dag la Statistisk Sentralbyrå fram nye tall som viser at klimagassutslippene Møre og Romsdal har økt de siste årene. Fra 1991 til 2005 økte utslippene av farlige klimagasser med over 60 prosent. Nå krever Møre og Romsdal Natur og Ungdom at kommunepolitikerne i Møre og Romsdal tar ansvar.

Det er menneskeskapte utslipp av klimagass. Det var konklusjonen da FNs klimapanel la fram sin nye rapport om klimaendringene tidligere i år. Likevel fortsetter klimagassutslippene å øke, og Møre og Romsdal er intet unntak. I dag la Statistisk Sentralbyrå (SSB) fram nye tall som viser at utslippene av CO2 og andre klimagasser fra kommunen i fylket har økt med over 60 prosent fra 1991 til 2005. Gjennomsnittet i Norge er 11 prosent økning, så Møre og Romsdal har nok et stort forberingspotensiale.

Sunndal er den kommunen i fylket med størst utslipp av klimagasser i forhold til 1991-nivå, deretter kommer Aure, Ålesund, Molde, Fræna og Rauma. Aure har en økning på nesten ufattelige 1 897,6 prosent som følge av utbygging på Tjeldbergodden bl.a. Mens andre kommuner har vært flinke og redusert sine utslipp slik som f.eks Surnadal, Rindal, Skodje, Sykkylven, Vanylven, Sande, Midsund, Ørsta, Haram, Molde.

– Det er nesten flaut å høre til i et fylket som bidrar stadig mer til de farlige klimaendringene. Nå er det på tide at politikerne sørger for å redusere klimagassutslippene våre, sier Lise Staurnes, leder i Møre og Romsda Natur og Ungdom.

De viktigste kildene til klimaforurensning i norske kommuner er vegtrafikk, fyring med olje og gass, og utslipp fra søppelfyllinger, landbruk og industri. Tiltak fra lokalpolitikere i kommuner og fylker kan, ifølge forskere i Cicero Senter for Klimaforskning, redusere Norges totale klimagassutslipp med 10-15 prosent.

– Kommunepolitikerne har store muligheter til å redusere klimagassutslippene. Før høstens kommunevalg må alle politiske partier fortelle velgerne hva de har tenkt å gjøre for å kutte klimaforurensningen i alle fylkets kommuner, sier Lise Staurnes, leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom.

Møre og Romsdal Natur og Ungdom utfordrer politikerne i Møre og Romsdal til å forplikte seg på fem konkrete punkt som vil kunne redusere kommunens klimagassutslipp framover:

Sørge for miljøvennlig oppvarming og energisparing i alle kommunale bygg: Innføre ENØK-tiltak som temperaturstyring osv., bytte ut oljefyring med fjernvarme eller bioenergi til oppvarming, osv

  1. Gjøre søppelhåndteringen i kommunen miljøvennlig og utslippsfri: Materialgjenvinning, kompostering, energiproduksjon fra avfallsgass
  2. Gjøre kommunen til en klimanøytral kommune: Velge utslippsfrie transportmidler som biodrivstoffbiler til kommunens virksomhet, og kjøpe klimakutt i utlandet for andre utslipp fra kommunens reisevirksomhet
  3. Sørge for økt bruk av kollektivtrafikk og redusert bilbruk: Styrke kollektivtilbudet og skape levende, bilfrie sentrumsområder
  4. Øke bruk og produksjon av fornybar energi i kommunen: Tilrettelegging for bioenergi, fjernvarme, vindkraft osv

Mer informasjon:

SSB: http://www.ssb.no/klimagassr/

Oversikt over hvor mye hver enkelt kommune har: http://www.ssb.no/klimagassr/tab-2006-03-07-01.html

Ta kontakt med

Lise Staurnes, leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom

Tlf 92 49 48 03 Mail: list89(a)gmail.com