Stor oppslutning om Blekkulf-oppstart

Søndag 20. november 2005 var det et stort oppstartsarrangement for Blekkulfs miljødetektiver i Atlanterhavsparken i Ålesund.

Nå er Blekkulfs miljødetektiver etablert også i Møre og Romsdal. Det er etablert et styre, og det vil bli flere arrangement framover.

Kontaktperson er Christine Rørvik, telefon 92 06 11 98.

Les invitasjonen til arrangementet