Stortingsvalget 2005 og miljø

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal vil utfordre partiene på miljøspørsmål fram mot Stortingsvalget i 2005. Viktige naturverdier står på spill, og vi ønsker at befolkningen skal kunne ta hensyn til dette når de stemmer. Vi ønsker derfor å kartlegge partienes ståsted i miljøspørsmål og har gått ut med en kartlegging blant listetoppene.

Vi har valgt å kontakte toppkandidatene fra alle partiene som stiller liste. Selve spørsmålene er satt opp i tre deler: Del I: Noen ja/nei-spørsmål der vi ber om klare svar på noen spørsmål Del II: Noen spørsmål vi ønsker mer utfyllende svar på Del III: Spørsmål der vi ber dere rangere hvilke saker som er viktigst

Spørsmålene kan lastes ned her. Utfylte skjema kan returneres til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal på moreromsdal(a)naturvern.no

Last ned spørsmåla her