Støtt opprettelsen av et artsprosjekt i Norge!

Fagforeningen Naturviterne har satt igang et opprop.

Naturviterne tok 13. november initiativet til et opprop for å få etablert et artsprosjekt i Norge. Oppropet støttes av Den Norske Turistforening, Energibedriftenes Landsforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Naturvernforbund, Norsk Industri, SABIMA og WWF Norge.

Skal vi stanse tapet av biologisk mangfold, må vi vite hvilke arter vi faktisk har, hvor de befinner seg og hvilken rolle de spiller i økosystemene.

Norge har ikke råd til å utsette etableringen av et artsprosjekt!

Les mer om oppropet og signer her: http://www.naturviterne.no/Hovedside_-_Venstre/Naturviterne_mener/Opprop/